Stockholm Marathon lšrdag 31 maj 2008
Trafikinformation och Busslink
km   Fšrsta lšpare Sista lšpare   Gator Gator
    passerar passerar   stŠngs šppnas
Start LidingšvŠgen (Erik D g -Valhallav) 14.00 ----   12.30 14.20
  LidingšvŠgen (Erik D g -Valhallav)       15.40 20.00
1 ValhallavŠgen/Erik Dahlbergsg. 14.03 14.11   13.45 14.30
2 LindarŠngsvŠgen 14.06 14.19   13.45 17.30
3 LindarŠngsvŠgen/Frihamnen 14.09 14.28   13.45 17.30
4 KaknŠsvŠgen 14.12 14.36   13.35 17.30
5 DjurgŒrdsbrunnsvŠgen 14.16 14.45   14.00 18.00
6 Dag Hammarskšlds vŠg 14.19 14.53   14.05 15.00
7 StrandvŠgen 14.22 15.02   13.55 18.30
8 KungstrŠdgŒrdsgatan 14.25 15.10   13.55 18.20
9 Slussen 14.28 15.19   14.10 18.30
10 Sšder MŠlarstrand/Torkel Knuts.g. 14.32 15.27   13.30 19.00
11 Sšder MŠlarstrand 14.35 15.36   13.30 19.00
12 VŠsterbron 14.38 15.44   * 20.00
13 Gjšrwellsgatan (mot RŒlambsleden) 14.41 15.53   14.25 19.30
14 Norr MŠlarstrand/Polhemsgatan 14.44 16.01   14.30 19.30
15 Norr MŠlarstrand/Stadshuset 14.48 16.10   14.30 19.30
16 Vasagatan 14.51 16.18   14.30 19.40
17 Torsgatan 14.54 16.27   14.35 19.40
18 Odengatan /Odenplan 14.57 16.35   14.40 19.45
19 KarlavŠgen 15.00 16.44   14.45 19.55
20 Sturegatan 15.04 16.52   13.45 14.15
  Sturegatan       14.45 20.00
21 ValhallavŠgen vid FŠltšversten 15.07 17.01   14.45 20.00
22 LindarŠngsvŠgen/Greve v Essensv. 15.10 17.09   14.50 17.30
23 Greve v Essens vŠg 15.13 17.18   14.55 17.30
24 ManillavŠgen 15.16 17.26   13.35 17.30
25 DjurgŒrdsvŠgen /Manillaskolan 15.20 17.35   15.00 18.00
26 RyssviksvŠgen 15.23 17.43   15.00 18.00
27 DjurgŒrdsvŠgen/AllmŠnna GrŠnd 15.26 17.52   15.00 18.00
28 StrandvŠgen 15.29 18.00   15.10 18.30
29 Hamngatan 15.32 18.09   13.55 18.30
30 Skeppsbron/ Hotel Reisen 15.36 18.17   14.05 18.30
31 Sšder MŠlarstrand/Torkel Knuts.g. 15.39 18.26   13.30 19.00
32 Sšder MŠlarstrand 15.42 18.34   13.30 19.00
33 LŒngholmsgatan/VŠsterbron 15.45 18.43   * 20.00
34 VŠsterbron 15.48 18.51   * 20.00
35 Norr MŠlarstrand 15.52 19.00   14.30 19.30
36 Norr MŠlarstrand/Samuel Owens g. 15.55 19.08   14.30 19.30
37 Vasagatan 15.58 19.17   14.30 19.40
38 Torsgatan 16.01 19.25   14.35 19.40
39 Odengatan/Dalagatan 16.04 19.34   14.40 19.45
40 Odengatan/Tulegatan 16.08 19.42   14.40 19.45
41 KarlavŠgen 16.11 19.51   14.45 19.55
  ValhallavŠgen/Sturegatan         20.00
42 Stockholm Stadion 16.14 19.59      
MŒl Stockholm Stadion 16.15 20.00      
             
* VŠsterbron Šr dubbelriktad i vŠstra kšrfŠltet
StrandvŠgen norra kšrbanan, mot Nybroplan, Šr šppen under hela loppet
SmŒlandsgatan Šr enkelriktad frŒn Birger Jarlsgatan fšr genomfart mot
Klaratunneln
AvstŠngda vŠgar och Alternativa vŠgar
Framkomligheten i stora delar av innerstaden Šr mycket begrŠnsad ca en halvtimme
innan start frŒn ca. 13.30 och Šnda fram tills dess att loppet Šr šver vid 20-tiden.
SŒvŠl Essingeleden, Klarastrandsleden, Klarabergsviadukten, Munkbroleden,
VŠsterbron, St Eriksgatan-St Eriksbron, Kungsbron, Barnhusbron och Centralbron/Sšderleden Šr šppna under loppet.
LidingšvŠgen mellan TegeluddsvŠgen och ValhallavŠgen Šr avstŠngd 12.30 Ð 14.20
* hŠnvisning via TegeluddsvŠgen-VŠrtavŠgen och FiskartorpsvŠgen - BjšrnŠsvŠgen - Freskati
Utfarten till NorrtŠljevŠgen stŠngd vid Freskati, all trafik norr och sšder hŠnvisas via FreskativŠgen- BergiusvŠgen
LidingšvŠgen mellan TegeluddsvŠgen och ValhallavŠgen Šr avstŠngd 15.40 Ð 20.00
* 15.40Ð20.00 hŠnvisning via BjšrnŠsvŠgenÐFiskartorpsvŠgen, fšr fŠrd mot NorrtŠljevŠgen
* 17.00 Ð 20.00 hŠnvisning via TegeluddsvŠgen - VŠrtavŠgen fšr fŠrd in mot Stockholm city
eller FiskartorpsvŠgen - BjšrnŠsvŠgen - Freskati
Utfarten till NorrtŠljevŠgen stŠngd vid Freskati, all trafik norr och sšder hŠnvisas via FreskativŠgen- BergiusvŠgen
Trafik mot Lidingš och GŠrdet frŒn NorrtŠljevŠgen
Under de tider som ValhallavŠgen/LidingšvŠgen Šr avstŠngda hŠnvisas till genomfart frŒn NorrtŠljevŠgen
och via infarten vid Albano. Infarten vid Freskati Šr inte šppen fšr trafik mot Lidingš
ValhallavŠgen riktning vŠsterut mot Roslagstull
* avstŠngt 13.45 Ð 14.20 och 15.40 Ð 20.00
ValhallavŠgen, riktning šsterut mot GŠrdet
* avstŠngt 13.45 Ð 14.30 och 14.45 Ð 20.00
DjurgŒrdsbrunnsvŠgen Ð DjurgŒrdsbrunnsbron
* avstŠngt 13.35 Ð 17.30
DjurgŒrdsvŠgen Ð DjurgŒrdsbron
* avstŠngt 13.55 - 18.30
Nybroplan -StrandvŠgen (mot DjurgŒrdsbron)
* avstŠngt 13.55 Ð 18.30
KungstrŠdgŒrdsgatan - Stršmgatan
* avstŠngt 13.55 Ð 18.20
Stršmbron - Skeppsbron - Slussen
* avstŠngt 14.05 Ð 18.20
Centralbron Ð nedfart mot Sšder MŠlarstrand
* bommen stŠngd 13.30 Ð 18.45
* Uppfarten frŒn StadsgŒrden till Sšderledstunneln , riktning sšderut Šr šppen
under hela tiden
Sšder MŠlarstrand
* avstŠngt 13.30 Ð 19.00
VŠsterbron
Trafiken Šr helt šppen mellan Sšdermalm och Kungsholmen, det vŠstra kšrfŠltet
Šr dubbelriktat fšr trafik mellan VŠsterbroplan och LŒngholmsgatan
RŒlambsleden Ð Norr MŠlarstrand
* avstŠngt 14.30 Ð 19.30
Avfart frŒn Klarastrandsleden/blekholmstunneln mot Tegelbacken
*avstŠngt 14.30 Ð 19.40
Vasagatan, mellan Tegelbacken - MŠster Samulesgatan
*avstŠngt 14.30 Ð 19.40
Vasagatan, mellan Kungsgatan-MŠster Samuelsgatan
* trafiken i det šstra kšrfŠltet Šr dubbelriktat
Trafik City till Sšdermalm via Vasabron-Munkbroleden
* frŒn city via Klara VŠstra Kyrkogata - Klara Sšdra Kyrkogata - Tegelbacken
* frŒn city via Malmskillnadgatan- Jakobsgatan -Tegelbacken
…stra JŠrnvŠgsgatan, Norra Bantorget vŠstra sidan och Torsgatan
*avstŠngt 14.35 Ð 19.40
Torsgatan, mellan Odengatan - Lokstallgatan
* det vŠstra kšrfŠltet Šr dubbelriktat fšr in och utfart AtlasomrŒdet
S:t Eriksgatan Ð S:t Eriksbron
Trafiken Šr helt šppen Œt bŒda hŒllen
S:t Eriksplan
* avstŠngt 14.30 Ð 19.45
Odengatan
* avstŠngt 14.30 Ð 19.45
Birger Jarlsgatan Ð KarlavŠgen
* avstŠngt 14.40 - 19.55
Sturegatan mellan KarlavŠgen och ValhallavŠgen
* bŒda kšrfŠlten avstŠngda 13.45 - 14.15 och 14.45 Ð 17.00
* šstra kšrfŠltet , norrut šppnas fšr trafik mot LidingšvŠgen frŒn kl 17.00
* vŠstra kšrfŠltet , sšderut stŠngt fram till 20.00
* Sturegatan norrut frŒn Stureplan till Linnegatan šppen hela tiden
* Trafik pŒ KarlavŠgen vŠsterut frŒn Karlaplan hŠnvisas till Sibyllegatan Ð
mot StrandvŠgen till Stureplan eller via SmŒlandsgatan , šppet hela tiden
Boende pŒ Villagatan, Floragatan och …stermalmsgatan mellan Sturegatan och
Engelbrektgsgatan.
* Villagatan och Floragatan Šr avstŠngda mot KarlavŠgen 14.45 - 19.55, under
denna tid hŠnvisas till …stermalmsgatan vŠsterut vid Engelbrektsgatan och vidare
mot Odengatan. Fšlj hŠnvisningsskyltarna.
GENOMFARTSTRAFIK, NORR - S…DER
Klarastrandsleden Ð Centralbron helt šppen
Vasabron och via Munkbron till KatarinavŠgen/Sšdermalm helt šppen
IN / UT FRN CITY V€STERUT
Klarabergsviadukten Ð Kungsholmsgatan Ð Scheelegatan Ð Fleminggatan helt šppen
Barnhusbron fšr trafik mellan Dalagatan och Fleminggatan helt šppen
Kungsgatan-Kungsbron till Fleminggatan helt šppen
IN / UT FRN CITY NORR UT
SveavŠgen - VanadisvŠgen-S:t Eriksgatan-Fleminggatan-Kungsbron
SveavŠgen - Olof Palmes gata-Vasagatan-Kungsbron-Fleminggatan-S:t Eriksgatan
TUNG TRAFIK TILL SILJATERMINALEN
Tung trafik, lastbilar och bussar, till Siljaterminalen i VŠrtahamnen kan Œka
ValhallavŠgen Ð LidingšvŠgen via speciella bilslussar och eskort med polisens hjŠlp.
…vrig trafik mot VŠrtahamnen och Lidingš hŠnvisas via Frescati ÐBjšrnŠsvagen Ð
FiskartorpsvŠgen
Busstrafiken
I Innerstaden blir det stora inskrŠnkningar i busstrafiken under loppet. Vissa busshŒllplatser dras in eller flyttas. 
Information sŠtts upp pŒ beršrda busshŒllplatser.
€ndringarna gŠller mellan ca.11.30-ca. 20.30.
Fšr ytterligare info hŠnvisas till SL, telefon 08/600 10 00.
Linje
1 13.00Ð17.30 Trafikeras strŠckan Stora Essingen-Hštorget (instŠllt Hštorget-GŠrdet).
2 13.20-20.15 Trafikeras strŠckan SofiaÐSlussen, (instŠllt Slussen ÐNorrtull)
3 13.30-19.30 Omlagd kšrvŠg Tegelbacken-Hamngatan-Klarabergsgatan-Scheelegatan
4 13.20Ð20.05   Trafikeras strŠckan Gullmarsplan-Fridhemsplan (InstŠllt mellan FridhemsplanÐRadiohuset).  
40 12.30-20.00 Omlagd kšrvŠg mellan Odenplan-S:t Eriksgatan-KarlbergsvŠgen-Fridhemsplan. FrescativŠgen trafikeras inte under denna tid.
42 13.00-20.00 Trafikeras Karlbergs station-Odenplan (Trafiken instŠlld mellan Odenplan-Radiohuset )
43 13.30-20.00 Trafikeras strŠckan Tanto Ð Tegnergatan (Trafiken instŠlld mellan Tegnergatan- Ruddammen) Omlagd kšrvŠg i Gamla Stan via Munkbroleden
44 13.00- 20.15 Trafiken instŠlld mellan Ruddammen Ð Skansen
47 13.15-18.30 Trafiken instŠlld Waldemarsudde- Sergels Torg
53 13.45-20.00 Trafikeras strŠckan Henriksdalberget Ð Sabbatsberg. (Trafiken instŠlld mellan Sabbatsberg- Roslagstull )
55 11.30-20.15 Trafikeras strŠckan Sofia Ð Slussen (Trafiken instŠlld mellan Slussen Ð Hjorthagen)
56 13.00-18.30 Trafikerar strŠckan Hornsberg - Radiohuset, dŠrefter ordinarie strŠckning till Hakberget
59 13.45-20.50 Trafikeras strŠckan MalmgŒrdsvŠgen Ð Sergels torg (Trafiken instŠlld mellan Sergels Torg- Karolinska Sjukhuset)
62 12.30-18.00 Trafikeras strŠckan FredhŠllÐKarlaplan (Trafiken instŠlld mellan Karlaplan-StorŠngsbotten)
65 13.10-20.00 Trafikeras strŠckan Norra Station Ð Odenplan (Trafiken instŠlld mellan Skeppsholmen- Odenplan)
65 18.10 Ð19.10 Trafikeras strŠckan Skeppsholmen-Centralen
69 13.30-20.15 Trafikeras strŠckan Fridhemsplan-Sergels torg (Trafiken instŠlld Sergels torg-Blockhusudden )
70 14.00-20.40 FšrŠndrat hŒllplatslŠge vid Odenplan (kyrktrappan), bussen gŒr KarlbergsvŠgen
76 13.00-17.00 Trafikeras strŠckan Ljusteršgatan ÐSlussen (Trafiken instŠlld mellan Slussen- Hakberget)
507 14.15-19.30 Omlagd kšrvŠg, trafikerar ej S:t Eriksplan
515 14.15-19.30 Omlagd kšrvŠg, kšrs via VanadisvŠgen -Upplandsgatan
DjurgŒrdslinjen - SpŒrvagn
14.00 -15.00 Trafiken helt instŠlld
15.00-18.00 Trafik mellan Nybroplan - Skansen
18.00 - Ordinarie trafik frŒn Norrmalmstorg till djurgŒrden
AlternativvŠg till DjurgŒrden
DjurgŒrdsfŠrjorna frŒn Slussen eller Nybroviken Šr bra alternativ fšr att ta sig till DjurgŒrden under loppet.