Kneippbyn klassikern
Skolor som har deltagit i Krullis och Påskcupen samt har minst två lag anmälda i Lillkorpen.
Det är viktigt att ni deltar för att kriterierna ska uppfyllas.
2005-04-25
ÅRSKURS 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Dalhem Dalhem Eskelhem
Fardhem Endre Fårösund
Gråbo 1B/1C Fardhem Havdhem 
Havdhem Fole Högby
Hejde 1-2 Fårö Klinte
Hogrän Fårösund Lärbro
Humlan Nord Gråboskolan 2A Norrbacka
Högby Gråboskolan 2C När
Hörsne Havdhem Roma Kyrk
Lyckåker 1A Havdhem Vänge
Lyckåker 1B Hogrän 2-3 Väskinde
Norrbacka Humlegård Västerhejde
Terra Nova 1A Klinte Öja 2-3
Terra Nova 1B Kräklingbo 1-2 Lyckåker 3A
Tingstäde Lyckåker 2A Barlingbo
Tjelvarskolan 1A Lyckåker 2B Fole
Tjelvarskolan 1B Länna Piraten Gråboskolan 3A
Väskinde Kastanjen Lärbro Gråboskolan 3B
Väskinde Lönnen Norrbacka Stånga
Västerhejde Björken/
Lönnen
När Terra Nova 3A
Öja Roma Kyrkskola Terra Nova 3B
Stånga 1-2 Lyckåker 3B
Terra Nova Tjelvar 3A
Tingstäde Tjelvar 3B
Tjelvar 2A Dalhem
Tjelvar 2B Hörsne
Väskinde Tingstäde
Västerhejde Eken Garda
Fardhem 3-4 
Allé 3A
Allé 3B
Länna Piraten
Dessa klasser har deltagit i Krulliscup samt Påskcupen men har inte 2 lag anmälda till Lillkorpen.
De har där med ej klarat Kneippbyklassikern, det finns ännu chans att anmäla in lag på vakansplatserna.
ÅRSKURS 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Atheneskolan 1-2 Kräklingbo